Oferta

  • Przygotowanie terenu pod budowę
  • Niwelacja terenu
  • Wykopy fundamentowe
  • Roboty związane z budową dróg i autostrad
  • Wykopy ziemne, nasypy
  • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  • Czyszczenie rowów przydrożnych
  • Transport wywrotką
  • Przyłącza wodne i kanalizacyjne oraz melioracja
  • Załadunek i rozładunek koparko ładowarką